Geert Wilders veegt de vloer aan met Tunahan Kuzu: 'Nee, dit is niet uw land!'

Boem! Dat noemen we nou een politieke oorvijg. Of eigenlijk: een politieke atoombom.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zijn er vandaag al verschillende mooie confrontaties geweest. Denk maar aan Wilders versus Roemer: links tegen links, maar de ene multiculturalist pur sang, terwijl de andere juist nationalistisch is en de grenzen op slot wil gooien. Het was schitterend om te zien hoe die twee elkaar bestreden.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/geert-wilders-veegt-de-vloer-aan-m
et-tunahan-kuzu-nee-dit-is-niet-uw-land/?utm_source=Dagelijkse+Standaard+Lis
t&utm_campaign=aea40c1f8f-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-aea40c1f
8f-296396181

 

Ons drinkwater is decennia lang vervuild met asbest

Ons kraanwater stroomt door 35.000 kilometer verouderde asbestleidingen, dit ondanks het verbod op het gebruik van asbest sinds 1993 omdat dit onder andere kankerverwekkend is. Om deze leidingen te vervangen is meer dan 200 miljard euro nodig. De drinkwaterbedrijven zwijgen hierover, ondertussen stroomt het water ongestoord uit de kraan.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/09/21/ons-drinkwater-decennia-lang-vervuild-met-a
sbest/

 

Dit deed Rutte echt met uw portemonnee

Elsevier.nl Logo

 

Het kabinet Rutte-Asscher heeft het laatste koffertje met de miljoenennota aangeboden. Daarmee kan de rekening worden opgemaakt. Wie is deze kabinetsperiode de grote winnaar als het gaat om koopkracht, en wie zijn de verliezers?

 

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/09/dit-deed-rutte-echt-met-
uw-portemonnee-363040/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=early_els_21sep&cmpid=NLC|early_els_21sep|2016-0
9-21

 

Middeninkomens verder onder druk

Geachte redactie,

Bijgaand vindt u onze uitgebreide reactie na bestudering van de Miljoenennota. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Vriendelijke groet,

Joeri Veen

 

 

 

 

 

20 september 2016

ANBO's uitgebreide reactie op Miljoenennota

Het koopkrachtbeeld voor gepensioneerden laat een vertroebeld beeld zien. Ondanks de gemiddelde koopkrachtstijging van 0,7 procent verschilt de echte uitwerking per inkomenspositie sterk. Zo stijgt het inkomen van gepensioneerden met een laag inkomen net zoveel als dat van werkenden, 1,1 procent. Gepensioneerden met hoger inkomen zien hun koopkracht juist dalen.

Middeninkomens verder onder druk

Directeur-bestuurder Liane den Haan: “We zien juist dat de koopkracht van gepensioneerden met middeninkomens verder onder druk komt te staan. Zij leveren 0,4 procent in. Zij zijn extra kwetsbaar omdat zij vanwege de harde inkomensgrenzen geen recht hebben op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag. Ook lopen zij heffings- en ouderenkorting mis. Dat alles bij elkaar kan flink in de papieren lopen.”

Ouderenkorting gaat omhoog

Net als vorig jaar gaat de ouderenkorting omhoog – de belastingkorting voor mensen met een pensioeninkomen lager dan 36.057 euro per jaar – dit keer met 101 euro. Den Haan: “Dat lijkt genereus, maar dat is het niet. De inkomensgrens kan tot grote nette verschillen leiden. Een tientje extra verzamelinkomen kan tot honderden euro’s koopkrachtverlies leiden, omdat de heffingskorting vervalt.”

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm – waarbij AOW’ers met een meerderjarig kind samenwonen lagere AOW krijgen- wordt uitgesteld van 2018 tot 2019. Den Haan: “ANBO heeft altijd gepleit voor het afschaffen van deze maatregel, zeker wanneer er sprake is van een zorgrelatie waarbij het kind voor de ouder zorgt. Wij hopen nog steeds dat van uitstel afstel komt.”

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Joeri Veen

Persvoorlichter/Woordvoerder

+31 (0)348 46 66 02
06-13342127

Twitter

 

Twitter

ANBO

Houttuinlaan 3

3447 GM Woerden


www.anbo.nl

Laatst aangepast (woensdag 21 september 2016 07:00)

 

ANBO Prinsjesdagreactie: wonen

Geachte (woon)redactie,

Hierbij treft u de reactie van ANBO op de voor ons meest opvallende elementen uit de woonbegroting. Mocht u nadere vragen hebben, schroom dan niet contact met me op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Joeri Veen
Persvoorlichter / Woordvoerder Zorg & Wonen
06-13342127 /  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 

20 september 2016

Het kabinetsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. “Zowel de woningvoorraad als het woonbeleid van gemeenten is daar nog niet voldoende op toegerust," vindt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Deze Prinsjesdag presenteerde het kabinet een aantal maatregelen rondom wonen. Om scheefwonen tegen te gaan, handhaaft minister Blok een extra huurverhoging. Dat moet mensen met een hoog inkomen in de sociale huur stimuleren te verhuizen. “Maar ANBO wees er meermaals op dat senioren vaak geen mogelijkheid hebben te verhuizen. Daarom willen we ook dat senioren vrijgesteld blijven worden voor deze huurverhoging. De minister moet gemeenten veel meer aansporen senioren mee te nemen in het woonbeleid.”

Stimulans voor woningbouw

Woningcorporaties worden meer gestimuleerd om te bouwen voor de relatief goedkope sociale sector. Wanner de verhuurder bouwt in een gebied waar veel vraag is naar dit type woning, hoeven ze minder ‘verhuurderheffing’ af te dragen aan het Rijk. “Dat is een begin, maar het pakt een groot probleem onvoldoende aan,” ziet Den Haan. “Senioren die in een ongeschikt huis wonen, kunnen vaak om financiële redenen niet verhuizen naar een geschiktere woning. Vooral woningen die aansluiten op een zorgvraag zijn wat duurder, en senioren met een lager inkomen krijgen die niet ‘toegewezen’. Daar knelt het beleid: ANBO blijft minister Blok en woningcorporaties dan ook oproepen zorgwoningen bereikbaar te houden voor wie dit nodig heeft.”

Huurtoeslag en schenkingsvrijstelling

Tenslotte vindt ANBO het prettig voor de lagere inkomens dat huurtoeslag voor gebruikers ervan met ongeveer 10,50 euro omhoog gaat. Den Haan: “Senioren met een laag inkomen die langer in hun (sociale) woning willen blijven wonen hebben daar steun aan.” Daarnaast blijft de schenkingsvrijstelling gehandhaafd. Daarmee mogen familieleden -vaak ouderen- tot 100.000 euro schenken om een eigen woning mee te kopen. De ontvanger moet wel tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. “Goede zaak dat dit blijft bestaan. Veel senioren helpen hun (klein)kinderen zo met het kopen van een huis en dat komt de doorstroming op de woningmarkt ten goede.”

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Joeri Veen

Persvoorlichter/Woordvoerder

+31 (0)348 46 66 02
06-13342127

Twitter

 

Twitter

ANBO

Houttuinlaan 3

3447 GM Woerden


www.anbo.nl

 

 

Muren en hekken zijn de toekomst - De Nieuwe Realist

Groot Brittannië gaat in Calais een muur bouwen om de illegale immigranten door de tunnel tegen te houden. Met de bouw wordt eind deze maand begonnen. De muur zal vier meter hoog worden en een kilometer lang. Tot nu toe was er een hek met prikkeldraad, maar dat bleek weinig effectief.

Lees verder:

http://joostniemoller.nl/2016/08/muren-en-hekken-toekomst/

 

Trump staat op dit moment 6,7% voor op Clinton!

screenshot_120

Bron:
http://cesrusc.org

Laatst aangepast (zondag 18 september 2016 17:49)

 

En wat doet Europa als er 100 miljoen Afrikanen komen?

De huidige “vluchtelingen”- en “migratie”crisis is nog lang niet voorbij, maar de volgende kondigt zich alweer aan – en wel uit Afrika. Is Europa daartegen gewapend? Vermoedelijk niet, toch?

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/17/en-wat-doet-europa-als-er-100-miljoe
n-afrikanen-komen/

 

AIVD slaat groot alarm: grote kans dat er ook in Nederland een ISIS-aanslag gaat plaatsvinden

Ondanks dat Nederland tot dusverre de aanslagendans ontsprongen is die onze buurlanden wél heeft aangedaan, wil dat niet zeggen dat dat ook zo blijft. ISIS is een levensgevaarlijke organisatie, en ook Nederland geldt als doelwit.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/aivd-slaat-groot-alarm-grote-kans-
dat-er-ook-in-nederland-een-isis-aanslag-gaat-plaatsvinden/?utm_source=Dagel
ijkse+Standaard+List&utm_campaign=2948e127ba-nb&utm_medium=email&utm_term=0_
ec416e99c9-2948e127ba-296396181

 

Ondanks extra mankracht faalt UWV in wegwerken fraude

Elsevier.nl Logo

 

Het UWV beloofde vorig jaar om de enorme stapel van uitkeringsfraudezaken voor 1 juli terug te brengen van 73.000 tot 20.000. Dat is de instantie niet gelukt.

 

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/09/ondanks-extra-mankracht
-faalt-uwv-in-wegwerken-fraudezaken-361380/?cmpid=NLC%7Celsevier_dagelijks%7
C2016-09-17%7COndanks_extra_mankracht_faalt_UWV_in_wegwerken_fraude&utm_cont
ent&utm_term

Laatst aangepast (zaterdag 17 september 2016 14:56)

 

Burgerwacht surveilleert in angstig Oude Pekela | Vluchtelingenstroom West-Europa

De politie gaat extra surveilleren in Oude Pekela. In het dorp is onrust ontstaan door incidenten met asielzoekers. Inmiddels is ook een burgerwacht actief.

Lees verder:

http://www.ad.nl/nieuws/burgerwacht-surveilleert-in-angstig-oude-pekela~a2ab
651e/

 

Kinderen, demente ouderen en psychiatrisch patiënten nu ingezet om medicijnen te testen

Het Leidse Centre for Human Drug Research (CHDR), een Nederlands testinstituut voor geneesmiddelen, gaat medicijnen testen op jonge kinderen, ouderen met dementie en psychiatrische patiënten.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/16/kinderen-demente-ouderen-en-psychiat
risch-patienten-nu-ingezet-om-medicijnen-te-testen/

 

DENK-Kamerlid Öztürk draait helemaal door: Nederlandse overheid moet salarissen imams betalen!

Als buitenlandse financiering van moskeeën wordt verboden, moet Nederland die financiering op zich nemen, vindt het DENK-Kamerlid.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/denk-kamerlid-ozturk-draait-helema
al-door-nederlandse-overheid-moet-salarissen-imams-betalen/?utm_source=Dagel
ijkse+Standaard+List&utm_campaign=bc257ba1f7-nb&utm_medium=email&utm_term=0_
ec416e99c9-bc257ba1f7-296396181

 

Heeft Rapper Boef recht op Wajong-uitkering? - Elsevier.nl

Elsevier.nl Logo

Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg laat uitzoeken of rapper Boef jarenlang onterecht een Wajong-uitkering heeft gekregen. Vermoedens van fraude steken de kop op, aangezien Boef in een peperdure auto rondrijdt.

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/09/heeft-treitervlogger-ra
pper-boef-recht-op-wajong-uitkering-360137/?utm_source=TripolisDialogue&utm_
medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=early_els_16sep&cmpid=NLC|e
arly_els_16sep|2016-09-16

Laatst aangepast (vrijdag 16 september 2016 19:00)

 

Grote verschillen in prijzen bouwvergunningen - Binnenlands Bestuur

De prijsverschillen tussen gemeenten voor een bouwvergunning zijn groot, blijkt uit jaarlijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/prijsverschillen-bouwvergu
nningen-zeer-groot.9548085.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2dJnbyb
rtiBvkOg&pub=1002

 

Honderdduizenden verliezen baan door Rutte I en II -

Het economisch bureau van ING stelt in haar rapport dat Nederland tussen 2010 en 2015 voor 40 miljard aan ombuigingsmaatregelen (Lees: bezuinigingen) heeft doorgevoerd wat de NL economie onnodig schade heeft toegebracht.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/09/15/honderdduizenden-verliezen-baan-door-rutte-
en-ii/

 

Overijssel wil geen afvalwater in bodem

De provincie Overijssel is tegen het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Ze roept minister Henk Kamp op de NAM geen toestemming te geven het injecteren te hervatten.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/provincie-overijsse
l-wil-geen-afvalwater-in-bodem.9548000.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f1
7W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

Laatst aangepast (donderdag 15 september 2016 09:01)

 

Eén op de vier senioren kan niet in huidige woning blijven bij afname mobiliteit

 

Geachte redactie,

Hierbij treft u een publicatie van seniorenorganisatie ANBO in de vorm van een persbericht en een rapportage. Het onderwerp is zéér actueel, gezien de conferentie 'Expeditie Begonia' van het kenniscentrum wonen en zorg van Aedis en Actis vandaag. Wij hopen dat u kans ziet aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Voor nadere vragen of verzoeken zijn wij uiteraard bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Manon Huisman, ANBO persvoorlichter/woordvoerder
06-23481568 /  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 

14 september 2016

Woonwensen zijn helder maar actie blijft vaak uit

Eén op de vier (26%) onderzochte senioren zegt niet in hun huidige huis te kunnen blijven wonen wanneer de gezondheid of mobiliteit afneemt. Drie kwart (75%) hecht dan ook veel belang aan een gelijkvloerse woning. Maar dit besef leidt niet tot verhuizen. Dat blijkt uit de tweede editie van de peiling ‘Verhuizen en Anticiperen’ van seniorenorganisatie ANBO en woonorganisatie Woonz.nl onder ruim 3600 senioren.

“Een jaar geleden bleek uit onze gezamenlijke peiling dat één op de drie senioren te lang wacht met verhuizen,” legt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, uit. “Pas wanneer het te laat is en ze niet langer in het huis kunnen functioneren, gaan ze op zoek naar een andere woning. In de tweede editie wilden we weten welke woonwensen senioren hebben, en in hoeverre ze bereid zijn om zelf woningaanpassingen te doen om langer zelfstandig te blijven wonen.”

Gelijkvloers wonen in een kleine stad
Annemiek Schut, directeur van Woonz.nl: “Het valt ons op dat de deelnemers aan het onderzoek scherp voor ogen hebben wat hun woonwensen zijn. Zo zou de helft (53%) het liefst in een kleine stad of dorp willen wonen, en zijn woonvormen met slechts één verdieping het populairst. Bijna negen op de tien (89%) vindt een gelijkvloers appartementideaal. Speciale woonvormen zoals een hofjeswoning worden zeker overwogen (44%), maar hebben vooral appeal op jongere senioren tot een jaar of 60.” Het minst aantrekkelijk wordt een kamer in een woning met gedeelde voorzieningen gevonden: 86% moet daar niets van hebben.

Buitenruimte
Schut: “Als er dan verhuisd wordt, is het hebben van een buitenvoorziening belangrijk. Zo vinden acht op de tien (84%) een balkonnetje niet te versmaden en vinden drie op de vijf (62%) een tuin met een onderhoudsvrij terras een belangrijke voorwaarde. Het balkonnetje wint het dus van de tuin qua woonwens. Een tuin met groen wordt daarentegen vooral vanwege de onderhoudsinspanning maar door één op de vier (23%) gewenst.”

Huurders voelen zich niet verantwoordelijk voor woningaanpassing…
ANBO en Woonz.nl schrokken vorig jaar van de lage mate van anticipatie bij senioren op een slechter wordende gezondheid. Den Haan (ANBO): “We weten dat senioren niet snel verhuizen, maar we hebben nu ook onderzocht in hoeverre ze zich verantwoordelijk voelen om zelf woningaanpassingen te betalen. Het valt op dat senioren die een woning huren in overgrote meerderheid die verantwoordelijkheid bij de verhuurder of gemeente leggen.” De verhuurder wordt verantwoordelijk gehouden voor het verwijderen van drempels (41%), het plaatsen van een verhoogd toilet (41%), het vervangen van een badkuip voor een douche (34%) en het verbreden van deurposten (41%). Het vergoeden van een traplift vinden de respondenten in 43% van de gevallen een taak van de gemeente.

…Kopers juist wel
“Respondenten die in een koophuis wonen leggen de bal wel bij zichzelf of bij hun VVE,” vervolgt Den Haan. Zes op de tien (58%) wil zelf de drempels verwijderen. 64% wil zelf wel steun- en handgrepen in de badkamer bekostigen en meer dan de helft (55%) zou een verhoogd toilet zelf betalen. “Maar ook bij deze groep wordt de gemeente aangewezen voor het plaatsen van een traplift: een derde (34%) vindt de gemeente daarvoor verantwoordelijk, en nog eens een derde (38%) vindt dit een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en woningeigenaar.”

Anticiperen en actie ondernemen blijft uit
Echt anticiperen op afnemende mobiliteit blijft te vaak uit. Een derde van de respondenten (34%) ‘ziet het tegen die tijd wel’. Hoe het kan dat senioren wél hun woonwensen op een rijtje hebben en weten dat ze bij verslechterende mobiliteit moeten verhuizen, maar tóch niet tot (verhuis)actie overgaan, ligt volgens Woonz.nl en ANBO nog steeds aan de vindbaarheid van alternatieven. “Woonalternatieven zijn niet altijd makkelijk vindbaar voor senioren. Ze zijn bang voor een toename van de vaste lasten of kunnen in hun gemeente geen geschikt woningaanbod vinden. Dat onderstreept natuurlijk het belang van sites als Woonz.nl. Woon(zorg)aanbieders moeten beter laten zien wat ze voor mogelijkheden bieden. Het aanbod dat er is, is onvoldoende zichtbaar.”

Over deze peiling
Deze peiling over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met woonorganisatie Woonz.nl. Het betreft een online peiling die is uitgevoerd van 5 tot en met 24 augustus 2016. 

Via de ANBO Nieuwsbrief en via een nieuwsbrief van Woonz zijn circa 50.000 respondenten uitgenodigd; de vragenlijst is door 3635 respondenten ingevuld (een responsie van 7,3 %). 
De peiling houdt rekening met de verdeling van respondenten op lijftijd, spreiding in het land, geslacht en de verdeling tussen respondenten in een koop- of huurwoning. Daarmee geeft het een indicatie van de opinie van senioren. Zie pagina 4  in de bijlage voor de samenstellingscijfers.

Contactgegevens:

Manon Huisman, ANBO persvoorlichter/woordvoerder
06-23481568 /  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Annemiek Schut, oprichter/directeur Woonz.nl
06-11381885 /
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Over ANBO
ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. ANBO doet dit door haar leden een krachtige stem te geven in beleidsbeïnvloeding. We ondersteunen onze leden met kennis, advies en ledenvoordeel.

Over Woonz.nl
Op Woonz.nl selecteren senioren de wooncriteria die zij zelf belangrijk vinden. Naast de bekende ‘Funda’ criteria, zoals het aantal kamers, het type woning of de ligging, zoeken zij er vanuit andere woonvragen op het gebied van services, activiteiten, zorgmogelijkheden en veiligheid. Bijvoorbeeld: heeft de woning een deurbel met beeldverbinding? Is er een bushalte om de hoek? Kan ik gebruik maken van een klusjesman? Zo vinden senioren de woning en woonomgeving die echt bij ze past.

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Manon Huisman

Persvoorlichting

0348-466658 
06-23481568

Twitter

 

Twitter

ANBO

Houttuinlaan 3

3447GM Woerden


www.anbo.nl

Laatst aangepast (woensdag 14 september 2016 11:40)

 

Inbreng Geert Wilders debat over de nasleep van de legercoup in Turkije


Klik op de foto om een video van de inbreng te bekijken.

Voorzitter,

Op 15 juli vond in Turkije een poging tot staatsgreep plaats tegen het regime van de islamofascist Erdogan. En ik moet eerlijk zijn, wat is het ontzettend jammer dat die coup niet is gelukt.

De heer Erdogan is geen democraat. Van hem zijn de woorden – ik citeer: “De democratie is een tram waar je afstapt als je je doel hebt bereikt.” Einde citaat.
De heer Erdogan is dus geen democraat. Hij heeft imperialistische dromen over heel Europa. Hij heeft geen respect voor het Westen. Hij laat mensen in Duitsland die satire maken vervolgen. Hij of althans zijn openbaar ministerie sleept Nederlandse journalisten, zoals die dappere Ebru Umar – waarom heeft niemand het over haar? – voor de rechter in Turkije.
Ebru Umar wordt bedreigd door de aanhangers van de heer Erdogan, zodat ze zelfs uit haar woning is moeten vluchten. Een beschaafd land onwaardig.

Ik heb de heer Erdogan jaren geleden in 2010 op een persconferentie in het Britse Hogerhuis een keer een total freak genoemd.  De hele wereld sprak daar schande van: Dat mag je toch niet zeggen. Ik denk dat als het gaat om de gewone burgers, het mag niet erg diplomatiek zijn, dat half Europa zo over die man denkt.

Hij is een groot gevaar, en veel van zijn aanhangers, niet allemaal, veel in Nederland zijn inmiddels een gevaar voor onze openbare orde. We hebben gezien hoe duizenden Erdogan-Turken daags na die mislukte coup de Erasmusbrug in Rotterdam bezetten. Het was een zee van Ottomaanse vlaggen die intimideerde veel Nederlanders. Wat is dat nou, waarom geen Nederlandse vlaggen, waarom Turkse vlaggen?
Vz, ze verklikken Nederlanders. Ze dienen strafklachten in tegen Nederlandse burgers in de Turkije. Ze terroriseren Nederlanders.

En u weet, ik kan het me nog herinneren, in Duitsland een aantal jaar geleden dat Erdogan een groot stadion toesprak vol met Turken en zei: Ik beveel jullie, je mag niet assimileren. Dat was de boodschap van Erdogan voor de Turken in Nederland.
En daarom, meneer Samsom, heeft het wel te maken met Zaandam. De man waar we het hier over hebben vindt dat Turken niet moeten assimileren. Wat is dan het gevolg als je daar naar luistert, naar Erdogan en Samsom en anderen, dan is het gevolg wat we zien dat in Zaandam gebeurt. Dat er schurkenturken komen die mensen van hun fiets trekken, die ramen ingooien, die raadsleden bedreigen.

Dat kan toch niet. Dat is toch onacceptabel in ons land. En we staan erbij en kijken ernaar en we doen helemaal niets. En ook premier Rutte die roept heel stoer “pleur op”. Maar hij doet helemaal niks. De Turken lachen hem keihard uit. En wat doen ze na de uitspraak van de heer Rutte, ze gaan dansen op politieauto’s. Dat is de indruk die de heer Rutte maakt. Waar is het gezag? Is de politie de baas op straat in Nederland of is het tuig de baas in Nederland? Dat komt omdat ze luisteren naar Erdogan, met vlaggen staan te zwaaien op de brug in Rotterdam, en in Zaandam lak hebben aan onze orde en democratie.

Vz, dat kan dus niet. Wij moeten weer de baas zijn. En ik vind: als je danst op een politieauto, als je een gemeenteraadslid bedreigt, als je dat soort zaken doet, dan hoor je niet in Nederland thuis. Ze hebben vaak een dubbele nationaliteit en mijn voorstel zou zijn, als ze dat doen – op een auto dansen, dat is volgens mij vernieling, een raadslid bedreigen, dat is bedreiging, dat zijn allebei misdrijven – pak ze op, neem ze mee naar het politiebureau, breng ze voor de rechter, en als ze worden veroordeeld neem ze hun Nederlandse paspoort af en zet ze het land uit. Dat kan nu nog niet, ik vraag al 15 jaar om de wet te wijzigen om dat mogelijk te maken. Alleen dat helpt.

Ik zou dus aan de premier willen zeggen: Treed op. Zorg dat wij weer de baas zijn in Nederland. Niemand, niemand snapt dat er mensen op een politieauto staan te dansen, dat er raadsleden worden bedreigd en dat de burgemeester vervolgens zegt: laten we eens gaan praten over een nieuw buurthuis. Ongelooflijk. En ik weet zeker dat als je mensen aanpakt die een misdrijf plegen, en als ze door de rechter veroordeeld en je pakt ze hun Nederlandse nationaliteit af en je zet ze het land uit, dat je aan één of twee vliegtuigen genoeg hebt, dat mensen zien dat het niet wordt geaccepteerd en dat ze zich zullen gedragen. Dat is wat nodig is. Als je in Nederland bent, wie je ook bent, als je je gedraagt ben je welkom om te blijven en als je dat niet doet ga je eruit als het even kan. En dat, mevrouw de voorzitter, dat is wat we moeten doen.

 


Indien u wilt reageren klik op deze link voor een mail naar Geert Wilders

 

Alternatieve munt biedt antwoord op crisis

Op 22 september lanceert Stichting de Florijn Nederland ‘de Florijn’. De Florijn is de eerste alternatieve munt die volgens de initiatiefnemers volledig rentevrij en inwisselbaar is voor de Euro en beschikbaar voor particulieren en bedrijven. De Florijn biedt een antwoord op de doorgaande crisis, maar ook op de 95 miljard euro rente per jaar die de banken uit de Nederlandse economie trekken.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/09/13/alternatieve-munt-biedt-antwoord-op-crisis/

 

Das Kapital: De winkelstraat in de provincie bloedt dood

Nederland telt 390 gemeenten en in 111 daarvan is sprake van 'een structureel overaanbod aan winkels', merkt makelaarsorganisatie Dynamis op na onderzoek-pdf. Dat is best veel, ruim 28% om precies te zijn. Dat gaat dan meestal om gemeenten waarvan de bevolking krimpt (zoek ze hier) en om en wij citeren: '

Lees verder:

http://daskapital.nl/2016/09/de_winkelstraat_in_de_provinci.html

 

OORLOG! Luxemburg: 'Flikker Hongarije uit de Europese Unie!'

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Hongarije uit de Europese Unie gegooid moet worden omdat dat land zich tegen de massale opvang van vluchtelingen waagt te verzetten.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/oorlog-luxemburg-flikker-hongarije
-uit-de-europese-unie/?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=bcc
ffd0b55-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-bccffd0b55-296396181

 

Waarom het Westen 'het huis van oorlog' zal blijven

Elsevier.nl Logo

 

Sinds 11 september 2001 is de wereld in de greep van het islamitisch terrorisme en wordt het Westen aangeduid als 'huis van oorlog'. Afshin Ellian legt uit waarom wij nog een lange tijd zullen worden geconfronteerd met islamitische terreur

Lees meer

Laatst aangepast (maandag 12 september 2016 23:00)

 

Te ziek voor presidentschap? Clinton heeft longontsteking

Elsevier.nl Logo

 

De gezondheid van Hillary Clinton is weer stof voor het gesprek van de dag. De presidentskandidaat viel flauw tijdens de herdenking van de 9/11-terreuraanslag in New York. Volgens haar arts gaat het om een longaanval.

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/09/te-ziek-voor-president
schap-clinton-heeft-longontsteking-357266/?utm_source=TripolisDialogue&utm_m
edium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=early_els_12sep&cmpid=NLC|ea
rly_els_12sep|2016-09-12

Laatst aangepast (maandag 12 september 2016 09:25)